+7(495) 455-32-15   +7(499) 400-41-42 infos@bilpay.su

Собран демо-стенд и проведена презентация ПО МР в Запсибкомбанке на ИПТ и банкомате Wincor